Airco-Hella


Voorkom dure reparaties, laat nu uw airco controleren.

Nog een paar maanden en het is alweer zomer, het seizoen waarin de airco in de auto er weer volop tegenaan moet. Om dit te kunnen moet de airco in topconditie zijn. Niets is ergelijker dan een airco die niet goed functioneert, de temperatuur niet juist regelt, een muffe geur verspreidt of op een snikhete zomerdag elke dienst weigert. Om dit te voorkomen is het belangrijk de airco elk voorjaar door een erkende airco-specialist te laten controleren. Enerzijds worden lange, “zomerse” wachttijden vermeden, anderzijds voorkomt men de vaak hoge reparatiekosten.

Een airco-installatie bestaat uit een reeks onderdelen, die alle onder druk werken en daardoor aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn. Slangen kunnen op den duur poreus worden, verbindingen kunnen gaan doorzweten of lekken, de filter/droger kan verzadigd raken. Dit kan leiden tot verlies of vervuiling van het koudemiddel, waardoor uiteindelijk de compressor – het hart van de airco – beschadigd raakt. Vervanging van een compressor kost al snel 1.000 Euro of meer.

Dit wordt voorkomen door een jaarlijkse controle in het voorjaar. Elk jaar een basis-check, waarbij de gehele installatie wordt gecontroleerd en het interieurfilter wordt vervangen. Elk tweede jaar een service-check, waarbij naast het interieurfilter ook het koudemiddel en de filter/droger worden vervangen en de gehele airco-installatie op lekkage en doorzweten wordt gecontroleerd. Het koudemiddel neemt namelijk na verloop van tijd vocht op, waardoor de smerende werking voor de compressor afneemt en de compressor beschadigd kan raken.

Als Hella Service Partners hebben wij de kennis en ervaring en de apparatuur in huis om de airco vakkundig te servicen. Tevens zijn wij bekend met de autotype-specifieke problemen en kunnen dus voor elke auto maatwerk leveren. Bovendien adviseren wij u graag en vrijblijvend over hoe u uw airco het beste kunt gebruiken om er zo lang en zo veel mogelijk nut van te hebben.